Behandelinformatie: werkwijze

Bij uw telefonische aanmelding worden uw gegevens opgenomen en daarna krijgt u per mail de bevestiging van de afspraak en verdere instructies, waaronder twee vragenlijsten.

Bij uw eerste bezoek vragen wij u om de verwijzing van uw huisarts of specialist, de geldige pas van uw zorgverzekering, uw BSN-nr. (Burger Service Nummer) en een geldige ID (dat mag paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn). Uw gegevens worden on-line gecontroleerd. (Dit is een eis om voor vergoeding via uw zorgverzekering in aanmerking te komen). Verder is het belangrijk dat u op een half A4-tje beschrijft wat uw problemen zijn, wanneer die begonnen zijn en wat er tot nu toe aan gedaan is. Dus hulpvraag, verwachting en doel van de behandeling. Dit spaart kostbare behandeltijd. De sessies zijn 45 minuten.

Tijdens dit eerste bezoek doe ik een intake, waarbij ik kijk naar de omvang van uw problemen en de voorgeschiedenis. Van daaruit wordt bepaald of er nog verder onderzoek verricht moet worden. Ik kijk naar uw problemen binnen de context van geest én lichaam. Dus ook naar de fysieke reacties die uw problemen kunnen opleveren en naar de geestelijke reacties die uw fysieke problemen kunnen opleveren. Deze benadering noemt men Lichaams Gericht Werkende Psychologie. (Specialisatie binnen het NIP = Nederlands Instituut van Psychologen). http://www.psynip.nl/website/sectoren-en-secties/intersector/lichaamsgericht-werken/lichaamsgericht-werken

Als intake en onderzoek achter de rug zijn, stel ik in overleg met u het behandelplan op. Hierbij houden we rekening met uw zorgverzekeringsdekking. Ik laat u weten welke handelingen (therapievormen) binnen uw pakket vallen en ook wanneer er eventueel werkvormen zijn, die u goed zouden helpen, maar niet binnen uw verzekeringsdekking vallen.
Zijn we het eens geworden, dan  sluiten we hier een behandelovereenkomst op. (Uw zorgverzekering wil dit, in het kader van transparantie). Daarna kunnen we daadwerkelijk aan de slag.

Er kunnen diverse therapievormen ingezet worden.
De Cognitieve Gesprekstherapie (begrijpen en veranderen van ongezond gedrag) en de EMDR, zijn vormen die door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

Aan het eind van het traject zal er weer een onderzoek zijn, waarmee we kunnen vaststellen wat en hoeveel er verbeterd is. Daarvan volgt een eindrapportage en u zal worden gevraagd om met eigen woorden de resulaten te beschrijven. Dit wordt dan meegenomen in het eindverslag naar de verwijzer. Ook vult u de twee bij aanvang ingevulde vragenlijsten opnieuw in.