Tarieven 2021

Psychologische behandeling Generalistische Basis GGZ

Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit (TB/REG-21622-01)

 

Voor Psychologie (Generalistische Basis GGZ) hebben wij met alle ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten, m.u.v. de CZ groep en de Caresq-groep. De tarieven verschillen echter per verzekeraar.

Prestatie 1: GBGGZ Kort (BK: circa 300 minuten per jaar)

Deze prestatie is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten.

Prestatie 2: GBGGZ Middel (BM: circa 500 minuten per jaar)

Deze prestatie is voor cliënten met problematiek van matige Ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Prestatie 3: GBGGZ Intensief (BI: circa 750 minuten per jaar)

Deze prestatie is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria voor de richtlijn van het betreffende ziektebeeld.

Prestatie 5: Onvolledig behandeltraject

Deze prestatie wordt gebruikt als er geen sprake is van een DSM-stoornis, of als vroeg in de behandeling (max 120 minuten) blijkt dat het profiel te zwaar is voor de Basis GGZ, of als de behandeling in een vroegtijdig stadium door de cliënt (binnen maximaal 120 minuten) wordt afgebroken.

Bovengenoemde vijf prestaties vallen onder het verplichte eigen risico. U betaalt het eigen risico (€385,00. Indien u een verhoogd eigen risico heeft afgesloten, is dit hoger) aan het einde van uw behandeling aan uw verzekering. De overige kosten krijgt u vergoed, mits de zorg tot de verzekerde basispakketzorg behoort.

Overig Product (OVP) niet- basispakketzorg Consult

Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de cliënt voor een of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de Zorgverzekeringswet maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Niet alle problematiek valt onder de verzekerde zorg in het basispakket. Het betreft dan: aanpassingsstoornis, werk-en relatieproblematiek en V-code problematiek. Kijk in uw aanvullende polis of dit wel meeverzekerd is. Deze kosten dient u zelf aan de praktijk te voldoen.

NB Afspraken die niet 24 uur tevoren afgezegd worden kunnen niet in rekening gebracht worden bij de verzekering. Deze nota dient u zelf te betalen (€ 114,41 per consult van 45 minuten gesprekstijd, 15 min administratietijd).