Tarieven 2024

Tarieven NZA GGZ Vrijgevestigde Praktijken
volgens het Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II (WET BIG artikel 3)

De tarieven zijn vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit. De NZa stelt de tarieven jaarlijks vast op basis van allerlei registraties in de zorg en de loon- en prijsindexen. Para-MC-Lelystad heeft daar geen enkele invloed op.

De praktijk heeft met bijna alle grote ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten (tegen een lager tarief, dat per verzekeraar weer verschilt). Voor de verrichte prestaties dienen wij per maand een factuur bij uw verzekeraar in. Uw eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar direkt met u.

Bij NIET-GECONTRACTEERDE ZORG worden bovenstaande tarieven bij U in rekening gebracht, die u per maand eerst zelf aan ons dient te betalen. U stuurt dan vervolgens zelf de factuur op naar uw verzekeraar, die dan een bepaald % aan u zal vergoeden. Ook hier geldt dat dit altijd ten koste van uw eigen risico gaat.
Dat geldt voor: Caresq, Eucare (3360), CZ (9964), CZ-direct (9964), Ohra (9964) Nationale Nederlanden (9964), Just (9964)

ATTENTIE: Teneinde kosten te vermijden, dient u een verhindering minstens 24 uur van te voren door te geven. Het tarief ’45-minuten-consult’ bij te late afmelding en ‘no show’ is € 135,89. Deze kosten kunnen niet doorberekend worden aan uw verzekering. U moet die dan zelf betalen.