Wie zijn wij?

De mensen achter Paramedisch Centrum Lelystad zijn Drs. J.T. Ling en Mw. A. van der Meer (BA), beiden gepassioneerde onderzoekers en paramedische behandelaars met veel liefde voor de mens, zijn gezondheid en welzijn. Hun studie, onderzoeksdrang en hun ‘open mind’, heeft hen veel inzichten en vaardigheiden opgeleverd m.b.t. andere invalshoeken van gezondheid, welzijn en heelheid. Deze zetten zij o.a. in voor een brede aanpak van zorgklachten. “Wanneer we naar de gehele persoon kijken, levert dat inzicht in verbanden tussen de diverse lichamelijke en geestelijke functies en veel meer aanknopingspunten tot herstel.”

JT en A 15x10(72)

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Drs. J.T. Ling. Mijn voornaam is voor velen te moeilijk en daarom noemt iedereen mij Ling. Ik ben half Chinees en half Nederlands. Als kind tussen twee culturen heb ik van huis uit een heel breed cultuurbeeld meegekregen. Mijn nieuwsgierigheid deed de rest. Hierdoor pas ik niet echt in een bepaalde groep en is mijn inlevend vermogen m.b.t. het gedachtengoed van alle wereldburgers groot. Ik werk al zo’n 35 jaar als psycholoog, trainer, coach. Mijn grote passie zit in het begeleiden van snelle (Beeld) Denkers. (zie: center4humandevelopment.nl)

Naast GezondheidsZorg (GZ-) psycholoog ben ik ook Lichaamsgericht Werkend Psycholoog (LWP-NIP) en Bedrijfspsycholoog/Trainer. Tevens ben ik intercultureel-psycholoog NIP en revalidatie-, sport psycholoog NIP.

In mijn werk zoek ik eerst naar de ’taal’ van de ander. Hoe denkt hij/zij? Wat voelt hij/zij? Uit welke cultuur komt hij/zij? En dan… hoe kan ik haar/hem vanuit haar/zijn belevingswereld het best helpen in zichzelf te helpen?

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Anita van der Meer. Ik ben nu zo’n 32 jaar als in stem-en-psyche gespecialiseerd logopedist actief.
Zang, muziek en het functioneren van de stem zijn al van jongs af aan al de rode draad in mijn leven. Een rode draad die mij ook naar de logopedie en de psycho-somatiek geleid heeft.

Als performer (zangeres), zong ik diverse stijlen, van pop, folk, jazz, tot klassiek. Publieke optredens doe ik nu niet meer, maar deze vaardigheid en kennis zijn een grote bron voor het begeleiden van anderen. Logopedie heeft daar de medische kennis en therapeutische vaardigheden aan toegevoegd evenals de opleiding tot Psycho-somatisch therapeut.

Een enorme verdieping kwam door het volgen van de 3 jarige specialisatie opleiding in Duitsland: de klankgeoriënteerde stempedagogiek, ook wel bekend als de Lichtenberger Methode. Deze opleiding heb ik in 2005 voltooid en heeft een grote impact op mijn manier van werken gehad.

Dit alles heeft zich uitgekristalliseerd tot een werkwijze waarin de natuurgerichte gezondheidsbeleving centraal staat. De samenwerking met psychologie biedt daarbij een bijzonder vruchtbare en verdiepende voedingsbodem in het onderzoek naar de psycho-somatische relaties in gezondheidsklachten. Als Psycho-Somatisch/Psycho-sociaal Therapeut zet ik deze in.