Algemene info

Wij zijn wekelijks voor behandeling geopend van maandag t/m donderdag. (uitgezonderd feestdagen en vakanties).

De openingstijden zijn van 9 tot 6 uur.

Behandelingen gaan volgens telefonische afspraak.: 0320-257505.
Bij grote drukte kunnen wij u helaas niet meteen te woord staan. U krijgt dan het antwoordapparaat.
Spreekt uw boodschap in en u wordt op werkdagen uiterlijk einde van de dag, begin van de avond teruggebeld.

Voor Logopedie en HeelNatuurlijk-zorg zijn geen wachtlijsten!

Voor (ON-LINE) Basis GZ-Psychologie geldt op dit moment een wachttijd:
12 WEKEN.
Er is geen bijkomende wachttijd tussen het eerste (aanmeldings)gesprek en de behandeling. Onze wachttijden zijn niet verzekering-afhankelijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

PRAKTIJK WAARNEMING BASIS GZ:
Bij afwezigheid van de psycholoog i.v.m. vakantie, nascholing of tijdelijke ziekte, zal de waarneming opgevangen worden door één van de collega’s van de SEL (Stichting Eerstelijns psychologen Lelystad). Dit wordt per situatie hieronder aangegeven.
Voor de huidige periode neemt waar: n.v.t.

In het geval van een crisis situatie dient u ALTIJD uw huisarts te benaderen!

 

Annuleringen:

Indien u niet op een afspraak kunt komen, meldt dit dan uiterlijk 24 klokuren van te voren af. Dan voorkomt u kosten. Kosteloos annuleren of verzetten van afspraken kan tot uiterlijk 24 klokuren van te voren. Daarna bent u de behandelkosten verschuldigd. Dit geldt ook voor ALLE overmachtsituaties. Het kan voorkomen dat de therapeut een afspraak korter dan 24 uur van te voren moet verzetten. Hier kunnen door de patiënt echter geen rechten aan ontleend worden.

Afmelden of verzetten kan ALLEEN telefonisch (dus niet per e-mail) op tel.nr.: 0320-257505. U krijgt ons direct aan de lijn of u spreekt in op ons antwoordapparaat. Deze registreert tevens uw inbeltijd en dit is uw afmeldtijd.

Ook buiten kantoortijden en in het weekend kunt u afmelden of verzetten door in te spreken op ons antwoordapparaat.
Uw inbeltijd wordt geregistreerd en dit is uw afmeldtijd.

 

Vergoedingen en betalingen:

Voor alle behandelingen in de basisverzekering geldt jaarlijks een eigen risico. Deze zal uw zorgverzekering eerst met u verrekenen alvorens uw behandelingen vergoed worden. Voor behandelingen uit de aanvullende verzekering geldt géén eigen risico.

 

  • PSYCHOLOGIE: (basisverzekering en evt. aanvullende verzekering)

Voor psychologische behandeling vanuit de basiszorgverzekering, zie: Tarieven 2024. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Daarnaast heeft u bij sommige zorgverzekeraars de mogelijkheid om voor specifieke klachten zoals bijv. relationele-, of werkgerelateerde klachten extra dekking te krijgen vanuit uw aanvullend pakket. (Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden).

 

  • LOGOPEDIE: (basisverzekering)

Met ingang van 2017 werken wij contract-vrij. U dient de rekening eerst zelf te voldoen en u kunt deze daarna (geheel of gedeeltelijk) vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. (vraag bij uw zorgverzekering even na hoeveel dit is). Voor logopedische behandeling buiten contract hanteren wij het geldende Nza tarief. Lees meer….

 

  • HEELNATUURLIJK-zorg: Psycho-somatische en/of Psycho-sociale zorg (aanvullende verzekering)

Uw HeelNatuurlijk-zorg behandelingen komen in principe voor vergoeding in aanmerking. Dit is echter afhankelijk van de dekking van uw aanvullende zorgverzekering.
Controleer uw polisvoorwaarden! Vaak wil uw verzekering weten of uw therapeut aangesloten is bij een vakvereniging. Welnu, wij zijn aangesloten bij NVPA en koepelorganisatie RBCZ

De behandelkosten worden door ons bij u in rekening gebracht. U dient deze zelf bij uw verzekering terug te vorderen. De behandeling wordt in principe per sessie contant afgerekend, tenzij wij andere voorwaarden met u overeenkomen.

Betalingen dienen in ieder geval binnen 2 weken na rekeningdatum voldaan te zijn. Bij te late betaling wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.

 

Klachten- en Geschillenregeling Wkkgz:

Sinds januari 2017 is de zorgverlening verplicht om voor alle disciplines een Klachten- en Geschillenregeling te hebben. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de praktijk: “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!”

De Klachtenregeling Basis GZ: is ondergebracht via de beroepsvereniging LVVP: www.lvvp.info/voor-clienten en voor geschillen: www.degeschillencommissiezorg.nl
De Klachtenregeling Logopedie: valt onder klachten- en geschillenregeling Paramedici en is via het NVLF ondergebracht bij: www.klachtenloketparamedici.nl
De Klachtenregeling HeelNatuurlijk-Zorg: is via het NVPA ondergebracht bij: www.sgc.nl