Ademhalingsklachten

Benauwdheid kan heel veel verschillende oorzaken hebben, zowel a.g.v. organische afwijkingen (zoals Astma en COPD) als verkeerde ademgewoonten en spanning. Ook kan het zijn dat een organische afwijking ertoe leidt dat u op een verkeerde manier gaat ademhalen. De logopedische oefentherapie kan in deze gevallen uitkomst bieden.