Behandelaanpak HN

Wij werken volgens 5 natuurgerichte principes van gezondheid: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche.
Al onze, in de praktijk toegepaste behandelvormen/methodieken vallen hieronder.
Zie voor verdere info onder de knop: gezondheidsinformatie.

Intake en onderzoek:

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we eerst uw vragen/problemen in kaart moeten brengen. Dit doen we d.m.v. een vragenlijst, een intake-gesprek en aanvullend onderzoek. Vanuit het totaalbeeld dat daaruit ontstaat, maken we een behandel/begeleidingsvoorstel.

Veranderingen in uw gezondheid ontstaan niet door ‘pleistergedrag’. Er zal dan ook een actieve inzet van u gevraagd worden. Juist door die inzet, krijgt u meer grip op uw situatie en maakt u zich de nieuwe mogelijkheden eigen.

Veranderingen hebben tijd nodig en zullen meerdere behandelsessies beslaan. U zult zich die tijd ook moeten gunnen.

Behandeling:

Gaat u akkoord met het voorstel, dan sluiten we een behandelovereenkomst en gaan we aan de slag.

De behandeling bestaat uit reiniging/loslaten; inzicht krijgen in verbanden, verandering van gewoontepatronen, opbouw en stabilisatie van het gehele lichaam-geest-systeem tot een nieuwe balans. We werken zowel lichaam-, als geest-gericht. Vooral uw sensoriek zal daarbij sterk gestimuleerd worden. Gedurende de behandelings/begeleidings-periode evalueren we per sessie de ontwikkelingen en indien nodig, stellen we het plan gezamelijk bij.

Afronding:

Aan het eind van het doorlopen traject, vindt er een eind-evaluatie plaats. Hiervoor vragen wij u het evaluatieformulier in te vullen en aan ons te retourneren.

De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk en soms geheel vergoed, vanuit het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Wij zijn aangesloten bij de vakvereniging: NVPA en de koepelorganisatie: RBCZ.