Stemproblemen

Bij alles wat u zegt, hebt u uw stem nodig. Zonder stemgeluid is er geen normaal spreken of roepen mogelijk. Zonder stem is er geen gezongen melodie. In onze dagelijkse activiteiten beseffen we vaak niet hoe afhankelijk wij van onze stem zijn.

In Nederland werken meer mensen met hun stem dan met hun handen. Er zijn tientallen beroepen waar de stem het belangrijkste instrument is. Een aantal beroepssectoren bestaat uitsluitend bij de gratie van het stemorgaan. Dagelijks vergaderen duizenden mensen met elkaar, geven les, zitten achter de telefoon, verkopen producten, vertegenwoordigen zaken, begeleiden groepen, zingen, acteren…
Juist bij deze stemmen, waarbij intensief gebruik normaal is, zijn de risico’s voor stembelasting groter.

Maar ook in het gezin met opgroeiende kinderen, op de werkvloer tussen luidruchtige machines wordt veel van onze stem geëist.

Neem stemklachten serieus!
Soms doet onze stem het niet zoals we eigenlijk willen. Hij wordt krakerig, schor, hees, slaat over of valt helemaal weg. U hebt misschien een branderig gevoel in de keel of een kriebelkeel of het gevoel dat ‘daar wat zit”. U kucht misschien steeds vaker.

oorzaken stemklachten Web 1lg

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer stemklachten te lang duren
en niet vanzelf overgaan, ga dan naar uw huisarts of specialist (kno-arts). Vraag om u te verwijzen voor ons StemTotaal-pakket. (Wordt vergoed vanuit het basispakket-logopedie van uw zorgverzekering).

StemTotaal
StemTotaal is een aanpak waarbij wij naar alle, voor u van toepassing zijnde aspecten van het stemgebruik kijken. Functioneel (houding, adem, stemgebruik), organisch (alle veranderingen van uw stemapparaat), psychisch (diverse spanningsinvloeden) en de invloeden van buiten. Uw stem geeft daarbij informatie over uw lichamelijke conditie, uw emotionele conditie, uw mentale conditie en hoe u in de dingen staat. Een brede aanpak geeft immers de beste kans van slagen, ook op de lange termijn.

En natuurlijk kunt u bij ons ook goed terecht voor een deelgebied, zoals problemen met de ademhaling of spannings-, pijnklachten in de kaken.

Achtergronden (voor de liefhebber): StemTotaal is ontwikkeld op basis van 45 jaar persoonlijke vaardigheid, waarvan 30 jaar empirisch onderzoek en 25 jaar paramedische deskundigheid op het gebied van stem, lichaam, psyche en de invloeden van buiten.
Naast eigen kennis en ervaring zijn de resultaten uit onderzoeken van Prof. Dr. Manfred Spitzer (neuroloog), Oliver Sacks (hoogleraar neurologie), Dr. Bruce Lipton (celbioloog), Don Campbell (muziektherapeut), Gerda Alexander (school voor Eutonie), Dr. Alfred Tomatis (kno-arts), Dr. Hans Jenny (arts), Prof.Ing. Walter Rohmert (ergonomie) en nobelprijswinnaar Sir Charles Scott Sherrington (fysiologie en geneeskunde), van groot belang geweest.

Een aantal conclusies uit al dat onderzoek:
* Stemgeven is meestal drukgeoriënteerd.
Vanuit de gedachte: hoe luider, hoe harder drukken!

* Het lichaam kan de stemklank dan te weinig versterken (= te weinig resoneren).
Waar druk is, is geen klank. Hierdoor moet het strottehoofd nog harder werken, met veel verlies van energie en kwaliteit en leidt op den duur tot chronische belasting.

* Meer resonantie in minder belasting voor de stembanden, maar ook voor alle lichaamsweefsels.
Zowel lucht als vocht zijn goede geleiders van klank. Het lichaam wordt meer klankkast, het geluid wordt groter. Lichaamsweefsel ordent zich in een juiste tonus: eutonie.

* Eutonie levert een staat van welbevinden voor lichaam en geest.
Zowel motorisch-, als sensorisch gestuurde activiteit is hierbij betrokken. (Propioceptieve waarneming).

* Met name de stemklank-beleving via de sensoriek levert een fijnafstemming van het vegetatieve zenuwstelsel.
Motorische (over)druk is daarbij contraproductief.

* Het vegetatieve zenuwstelsel blijkt op dit proces te reageren en de ervaringen op te slaan als nieuw wenselijk gedrag.
Hierdoor wordt het leerproces natuurlijk eenvoudig: zoals een kind leert lopen.