Inleiding HeelNatuurlijk-zorg

Onder ‘HeelNatuurlijk-zorg’ brengen wij de psychosociale zorg en de psychosomatische zorg onder uw aandacht. We volgen een natuurgerichte, holistische aanpak van gezondheidszorg, waarin de mens als geheel centraal staat. Volgens deze visie zijn bij een goede gezondheid zowel lichaam als geest in gelijke mate betrokken.

Deze benadering is al zo oud als de mens zelf en heeft een nog steeds rijke- en levende traditie, in vooral het oosten van de wereld. TCM (traditional Chinese Medicine), de Ayur Veda (de Indiase benadering van gezondheid) zijn enkele voorbeelden. Maar ook hier in het westen is de deze natuurgerichte aanpak bloeiend.

Waar de reguliere medische behandeling zich vooral concentreert op de symptomen van gescheiden problemen, kijkt de holistische aanpak vooral naar het totale functioneren. De reguliere zorg is op zijn best in het oplossen van calamiteiten, zoals levensbedreigende situaties en pijnbestrijding. De natuurgeneeskundige zorg is erg goed in de aanpak van chronische klachten. Beide benaderingen hebben in de loop van de eeuwen niet stilgestaan. De kennis over de biochemie van het lichaam, over microben en hygiëne en de enorme vaardigheden op chirurgisch gebied hebben vele levens gered. De kennis over stress en het functioneren van lichaam en geest als eenheid heeft zich verdiept, de kennis over leefstijl en vervuiling groeit met dag. En… door de recente kennis vanuit de natuurkunde (o.a. over elektro-magnetische-, morfogenetische velden en de kwantum fysica) is er mede een brug geslagen om de psychosomatiek beter toegankelijk te maken voor de westerse gezondheidswetenschappen.

Het ligt voor de hand dat beide benaderingen elkaar uitstekend kunnen aanvullen als het gaat om uw gezondheid.

Als paramedisch psycho-somatisch therapeut/psycho-sociaal therapeut werken wij volgend 5 natuurgerichte principes: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche. Tesamen vormen ze het zelfregulerende, zelfhelende vermogen van de natuur. Alle levende organismen volgen deze principes om zichzelf in stand te houden. Elk levend organisme, dus ook ons menselijk lichaamsysteem, zal onder alle omstandigheden proberen zo goed mogelijk te (over)leven. Wanneer wij hiernaar weer meer gaan luisteren zal dat onze gezondheid en ons welzijn zeer ten goede komen.

U bent van harte welkom!

Mw. Anita van der Meer
PsychoSomatisch Therapeut (NVPA/RBCZ)
Psycho-sociaal Therapeut (NVPA/RBCZ)