Gezondheidsinformatie

De 5 natuurgerichte principes: Energie, Prikkeloverdracht, Drainage, Voeding en Psyche vormen de grondslag voor een HEEL lichaam-geestsysteem. Het zijn parameters om de dynamiek van het lichaam-geestsysteem in kaart te brengen. Het gaat immers om LEVEN. En in de natuurgeneeskunde proberen we HET LEVEN op een zo breed mogelijk manier te benaderen.

Energie: alles in de schepping bestaat uit energie. Vanuit de natuurkunde weten we dat alles energie/trilling is. De snelheid (frequentie) waarmee iets trilt bepaalt hoe ‘dicht’ iets is en of we iets als vast, vloeibaar, gas of pure (onzichtbare) energie ervaren. Dit bepaalt dus ook of we iets als jong en vitaal of oud en uitgeput ervaren. In geval van ziekte in het lichaam-geestsysteem, is de energie laag.

Prikkeloverdracht: of informatie-overdracht, is essentieel om ons lichaam-geestsysteem als één geheel te laten functioneren. Cellen moeten weten wat hun functie is en hoe ze met andere cellen moeten samenwerken. Zo vormen ze alle onderdelen van ons lichaam en laten het in een goede samenhang functioneren. Wanneer een onderdeel geen goede, duidelijke informatie ontvangt, ontstaat er een dysbalans die tot ziekte kan leiden.

Drainage: Wanneer er een dysbalans in het lichaam-geestsysteem is, loopt het geheel niet meer zo soepel. We kunnen klachten gaan vertonen, die leiden tot ziekten. Dat kan komen door vervuiling binnen het circuit. Het is dan dus zinvol om e.e.a. te reinigen en bij te stellen.

Voeding: De kwaliteit van onze voeding bepaalt de kwaliteit van de bouwstoffen waarmee ons lichaam-geestsysteem zich opbouwt en in stand houdt. ‘Je bent wat je eet’, wordt er wel eens gezegd en daar zit veel waarheid in. Niet alle voeding is voor iedereen altijd goed. Er zijn een aantal algemene regels, maar verder heeft elk lichaam-geestsysteem eigen individuele behoeften om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer je hier meer grip op krijgt, kan dit heel veel positiefs opleveren voor je gezondheid.

Psyche: het geest-deel van het lichaam-geestsysteem, heeft grote invloed op het geheel. De ervaringen die we opdoen en de ideeën die we over onszelf hebben, bepalen de manier waarop we in het leven staan en vertalen zich ook in ons lichaam. Het is een soort actie-reactie. Ook op dit gebied kunnen we veel voor onszelf doen, wanneer we ontdekken hoe dat bij onszelf in elkaar grijpt.

Het zou kunnen dat u op zoek bent naar een specifieke behandel-werkvorm. Waar wij op ons centrum o.a. mee werken zijn: de ortho-moleculaire therapie (zie http://www.mbog.nl/); homeopathie; Ayur Veda; Psycho-somatische werkvormen, waarbij de volgende aspecten van het menszijn worden aangesproken: Vitaliteit (de mate waarin u zich fit voelt), Ratio ( uw denken), Emotie (uw gevoelens, Lichaam (uw lichamelijke toestand), Inspiratie en Creativiteit (twee belangrijke maatstaven voor uw algehele gezondheid). En nog veel meer…
Het belangrijkste bij onze aanpak is dat deze aan moet sluiten bij de belevingswereld van de hulpvrager. Het is dus maatwerk! Een werkvorm die bij de een goed aanslaat, hoeft bij de ander niet te passen. Elk mens, hoewel hetzelfde ‘gebouwd’,  is immers uniek.