Behandelinformatie

Bij uw eerste bezoek vragen ik u om de verwijzing van uw huisarts of specialist, de pas van uw zorgverzekering en een ID (dat mag geldig paspoort ID-kaart of geldig rijbewijs zijn). Uw gegevens worden on-line gecontroleerd. (Dit is een eis om voor vergoeding via uw zorgverzekering in aanmerking te komen).

Tijdens dit bezoek doe ik een intake, waarbij ik kijk naar de omvang van uw klachten en de voorgeschiedenis. Van daaruit wordt bepaald welk onderzoek er verricht moet worden.

Als intake en onderzoek achter de rug zijn, stel ik in overleg met u het behandelplan op. Hier sluiten we een behandelovereenkomst op. (Uw zorgverzekering wil dit, in het kader van transparantie). Daarna kunnen we daadwerkelijk aan de slag.

Logopedie is een oefentherapie. Dat betekent dat Logopedie wordt ingezet, wanneer u verkeerde gewoonten heeft ontwikkeld. Die verkeerde gewoonten veroorzaken uw klachten of houden uw klachten in stand houden. Om dit te veranderen is het dan ook noodzakelijk dat u dagelijk aan de meegegeven oefeningen werkt.
Binnen de behandelsessies werken we eerst aan het bewust worden van het belastende gedrag. Daarbij wordt u met name getraind in uw communicatief functioneren en uw lichaamsbesef: Wat doet u? EN wat gebeurt er eigenlijk als u dat doet? Wanneer u namelijk kunt ervaren waarom iets niet goed werkt, is het veel motiverender en makkelijker om dit te veranderen. Verandering is dan ook onze volgende stap. En vanuit die verandering groeit u naar nieuw gedrag.

Tussentijds zijn er evaluatiemomenten waarop we kijken hoe het gaat en eventueel ons behandelplan zullen bijstellen.

Aan het eind van het traject zal er weer een onderzoek zijn, waarmee we kunnen vaststellen wat en hoeveel er verbeterd is. Daarvan volgt een eindrapportage en u zal worden gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen.