informatieavond over Zelfzorg

Wist u dat u zelf eigenlijk best veel kunt doen aan een goede gezondheid?

En dan praten we even over iets meer dan de gebruikelijke adviezen over goede voeding en beweging. Gezondheid gaat wat verder. De World Health Organisation (WHO) definieerde in 1946 gezondheid als: educatie“Gezondheid is een staat van compleet fysiek, mentaal en sociaal welzijn en beperkt zich niet tot de afwezigheid van ziekte en verwonding.” Dat is even een andere manier van kijken. Tot op heden staat deze definitie nog steeds overeind. De WHO ziet dat er in de wereld heel verschillende benaderingen van gezondheid zijn, die zij benoemd als: traditioneel, complementair, alternatief en regulier. Hier in het westen wordt vooral op de reguliere manier gekeken. Deze kijkt voornamelijk naar het bestrijden van klachten. Ons lichaam wordt daarin eigenlijk gezien als een machine waarvan je onderdelen kunt vervangen, net als een auto of een fiets. De WHO kijkt breder.

Als wijzelf nu het initiatief nemen en weer eens wat meer vanuit de definitie van de WHO naar onze gezondheid gaan kijken, dan zouden we misschien kunnen ontdekken wat wij kunnen doen om onze gezondheid in eigen hand te nemen.

Op donderdag 4 april a.s. organiseert Para MedischCentrum Lelystad een informatieavond over dit onderwerp. Aanvang 20.00 uur. (tot ± 21.30 uur)
Onder de aanwezigen wordt een gratis persoonlijk consult van 1 uur verloot.

Reacties:

Een erg interessante avond over gezondheid.
De uitleg was helder en duidelijk.
Een stukje bewustwording hoe wij ons soms overgeven aan de algemene gezondheidszorg zonder dat wij beseffen dat er veel verschillende belangen achter zitten. Over
het bestrijden van symptomen met medicijnen, met veel bijwerkingen waarna wij weer andere medicijnen nodig hebben enz.
Ook ontvingen wij informatie over het gevaar van straling, bijv. de hoeveelheid die wij moeten verwerken van onze magnetron en mobiele telefoon.
Het is heel goed om hier bewust mee om te gaan.
De sfeer deze avond was erg fijn en Anita van der Meer en haar collega zijn liefdevolle mensen die het welzijn van de mensen voor ogen hebben.
Dank jullie wel voor deze avond en ik heb zeker genoeg gehoord om over na te denken en te kunnen toepassen.

Joke Meijer 10 april 2013

 

Afgelopen donderdag ben ik aanwezig geweest bij deze informatieavond over zelfzorg. Ik vond het heel erg interessant en ben na afloop een stuk wijzer weer naar huis gegaan. De avond begon met een stuk informatie over de achtergrond van zorg en eindigde met informatie over zorg in het dagelijks leven. De tips om beter voor jezelf te kunnen zorgen vond ik erg goed, ik ben een stuk bewuster geworden van mijn eigen inbreng hierin. De sfeer was erg prettig en er was genoeg ruimte om te praten over onze eigen ideeën over zelfzorg. Bedankt voor de leuke en informatieve avond!

Xaviera Barlage 8 april 2013