Directe Toegankelijkheid Logopedie

Sinds 2012 is de regeling voor Direkte Toegankelijkheid actief. Dat houdt in dat u voor logopedische behandeling niet meer per sé eerst naar de huisarts of specialist moet om een verwijzing aan te vragen, maar direct naar een gecertificeerd logopedist mag gaan. Deze moet dan d.m.v. een screening bepalen of u in aanmerking komt voor directe logopedische behandeling. Zij zal daarbij moeten bepalen of er complicaties zijn, of dat er misschien eerst iets anders zal moeten gebeuren om uw klachten op de beste manier aan te pakken.
Onze praktijk is DTL gecertificeerd.

Voor 2014 hebben veel zorgverzekeraars besloten om DTL niet te vergoeden. Hierdoor is het zowel voor u als voor ons niet erg transparant meer of uw verzekering DTL nou wel of niet vergoedt. Het vergt voor ons erg veel extra administratie om dit uit te zoeken. Daarom hebben we besloten om deze dienst niet in ons pakket op te nemen.

Om voor vergoeding voor logopedie in aanmerking te komen dient u een geldige (niet ouder dan 3 maanden sinds de afgifte datum) verwijzing te hebben van uw huisarts, tandarts of specialist.